Hz. Ömer’den Sözler

 

 

Şu ümmet üzerine en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile âlim, kalbi ile cahil olan kimselerdir.

Nimet sahibi olup da hasetçilerin hasedinden salim kalan yoktur.

Üç şey kardeşlik sevgisini safileştirir: Selâm vermek, mecliste yer vermek, sevdiği isim ile onu çağırmak.

Açgözlülükten sakınınız; çünkü o, yoksulluktur.

Çalışma zahmetse, boş durma mahvolmadır.

İşsizliğin kötü sonuçlarından sakınınız. Şüphesiz o, sarhoşluktan daha zararlı olan kötülükleri kendisinde barındırır.

Geçimizi sağlayacak bir sanat, dilenmeden daha iyidir.

Muhtaç kördür, ancak ihtiyacı karşılanınca doğruyu görür.

Servetin esiri olmayınız. Yoksa o, sizi isyana sevk eder.

En cömert insan, muhtaçken verebilendir.

Dikkat ediniz: Allah, güçsüzlerin ihtiyaçlarını dile getiren yüce insanlar yaratmıştır. Onlara saygı gösteriniz.

Her insanı seviyesine göre değerlendiriniz.

Zenginlerin yanına girmek, yoksullar için bir imtihandır.

İnsanların en ağırbaşlı ve sakini, kendisine kötülük edeni affedendir.

Nimet sahibi olup da hasetçilerin hasedinden salim kalan yoktur.

Kötü bir işin en güçlü (gizli) şahidi, vicdanımızdır.


Adalet, mülkün temelidir.

Sabahleyin kalktığınız zaman (iş icabı) öteye beriye dağılınız; bir evde toplanmayınız. Çünkü ben, birbirinize darılmanızdan veya aranızda bir kötülük çıkmasından korkarım.


İnsanda, dokuz iyi huyu yanında bir de kötü huy bulunduğu olur. Derken bu tek kötü huy, dokuz iyi huyu mağlup eder.
Hz. Ömer

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !